Tue, 07 / 2018 10:17 pm | helios

Đây là một bài giảng Demo của cuốn sách ÔN THI THEO CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC LỚP 11 Cách thiết kế cuốn sách được dựa trên các nguyên tắc. Loading... Đảm bảo mục đích sư phạm, ý đồ truyền tải của giáo viên, đảm bảo hệ thống kiến thức đủ, phân hóa các cấp độ. […]

Đây là một bài giảng Demo của cuốn sách ÔN THI THEO CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC LỚP 11

Cách thiết kế cuốn sách được dựa trên các nguyên tắc.

Loading...
  1. Đảm bảo mục đích sư phạm, ý đồ truyền tải của giáo viên, đảm bảo hệ thống kiến thức đủ, phân hóa các cấp độ.
  2. Thiết kế bài giảng kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm, đảm bảo được 2 mục đích, phát triển toàn diện năng lực toán học, phục vụ thi THPT QG.
  3. Phù hợp cho học sinh tham khảo thêm. nâng cao khả năng tực học qua cuốn sách.

    Download [716.22 KB]

Bài viết cùng chuyên mục