Wed, 11 / 2016 1:33 am | congthuc

Bộ đề luyện thi rất tốt cho học sinh lớp 5 chuẩn bị thi học kỳ. Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng: Loading... a) Hình tròn có đường kính 7/8 m thì chu vi của hình đó là: A. 2,7475cm         B. 27,475cm                    C. 2,7475m           D. 0,27475m b) Hình tròn có đường kính 8cm […]

Bộ đề luyện thi rất tốt cho học sinh lớp 5 chuẩn bị thi học kỳ.

Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng:

Loading...

a) Hình tròn có đường kính 7/8 m thì chu vi của hình đó là:

A. 2,7475cm         B. 27,475cm                    C. 2,7475m           D. 0,27475m

b) Hình tròn có đường kính 8cm thì nửa chu vi của nó là:

A. 25,12cm             B. 12,56cm                            C. 33,12cm             D. 20,56cm

Bài tập 2:  Đường kính của một bánh xe đạp là 0,52m.

a) Tính chu vi của bánh xe đó?

b) Chiếc xe đó sẽ đi được bao nhiêu m nếu bánh xe lăn trên mặt đất 50 vòng, 80 vòng, 300 vòng? 

Download [192.00 KB]

Bài viết cùng chuyên mục