Mon, 04 / 2017 10:12 am | helios

Công thức sưu tầm bộ thuật ngữ toán học rất hữu ích cho các thầy cô giáo dạy toán tiếng anh, các bạn học sinh học toán tiếng anh theo chương trình nước ngoài. Real number Loading... số thực Least value giá trị bé nhất Greatest value giá trị lớn nhất Plus cộng Minus trừ […]

Công thức sưu tầm bộ thuật ngữ toán học rất hữu ích cho các thầy cô giáo dạy toán tiếng anh, các bạn học sinh học toán tiếng anh theo chương trình nước ngoài.

Real number

Loading...

số thực

Least value

giá trị bé nhất

Greatest value

giá trị lớn nhất

Plus

cộng

Minus

trừ

Divide

chia

Product

nhân

prime number

số nguyên tố

stated

đươc phát biểu, được trình bày

density

mật độ

maximum

giá trị cực đại

minimum

giá trị cực tiểu

consecutive even number

số chẵn liên tiếp

odd number

số lẻ

even number

số chẵn

length

độ dài

coordinate

tọa độ

ratio

tỷ số, tỷ lệ

percentage

phần trăm

limit

giới hạn

factorise (factorize)

tìm thừa số của một số

bearing angle

góc định hướng

circle

đường tròn

chord

dây cung

tangent

tiếp tuyến

proof

chứng minh

radius

bán kính

diameter

đường kính

top

đỉnh

sequence

chuỗi, dãy số

number pattern

sơ đồ số

row

hàng

column

cột

varies directly as

tỷ lệ thuận 

directly proportional to

tỷ lệ thuận với

inversely proportional

tỷ lệ nghịch

varies as the reciprocal

nghịch đảo

in term of

theo ngôn ngữ, theo

object

vật thể

pressure

áp suất

cone

hình nón

blunted cone

hình nón cụt

base of a cone

đáy của hình nón

transformation

biến đổi

reflection

phản chiếu, ảnh

anticlockwise rotation

sự quay ngược chiều kim đồng hồ

clockwise rotation

sự quay theo chiều kim đồng hồ

enlargement

độ phóng đại

adjacent angles

góc kề bù

vertically opposite angle

góc đối nhau

alt.s

góc so le

corresp. s

góc đồng vị

int. s

góc trong cùng phía

ext.  of 

góc ngoài của tam giác 

semicircle

nửa đường tròn

Arc

cung

Bisect

phân giác

Cyclic quadrilateral

tứ giác nội tiếp

Inscribed quadrilateral

tứ giác nội tiếp

Surd

biểu thức vô tỷ, số vô tỷ

Irrational number

biểu thức vô tỷ, số vô tỷ

Statistics

thống kê

Probability

xác suất

 

Bài viết cùng chuyên mục