Thu, 09 / 2017 4:58 am | helios

Congthuc.edu.vn sưu tầm tài liệu gồm các công thức hóa học về phần hữu cơ để học sinh có thể ôn tập tốt trong quá trình học về nội dung này ở lớp 11-12. Tất cả những vấn đề của hóa hữu cơ từ acolho, bezen. ….được cụ thể hóa bằng các công thức, các […]

Congthuc.edu.vn sưu tầm tài liệu gồm các công thức hóa học về phần hữu cơ để học sinh có thể ôn tập tốt trong quá trình học về nội dung này ở lớp 11-12.

Tất cả những vấn đề của hóa hữu cơ từ acolho, bezen. ….được cụ thể hóa bằng các công thức, các khái niệm chi tiết.

Loading...

Các em học sinh download tài liệu tại đây.

Download [931.79 KB]

Bài viết cùng chuyên mục