Sun, 10 / 2017 8:32 am | helios

Năm 2018, tinh thần chung của bộ kỳ thi THPT Quốc gia không thay đổi về cách thi. Tuy nhiên về nội dung có sự thêm vào chương trình thi của lớp 11.Bộ tài liệu được công thức sưu tầm trên internet hy vong sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho các em học […]

Năm 2018, tinh thần chung của bộ kỳ thi THPT Quốc gia không thay đổi về cách thi. Tuy nhiên về nội dung có sự thêm vào chương trình thi của lớp 11.Bộ tài liệu được công thức sưu tầm trên internet hy vong sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho các em học sinh lớp 11, 12 ôn thi ban xã hội.

Các bài về lịch sử lớp 11 được tóm tắt ngắn gọn, xúc tích với các mốc lịch sự cụ thể, rõ ràng.

Loading...

Download tài liệu tại đây.

Đề cương học kỳ 1

Đề cương học kỳ 2

Bài viết cùng chuyên mục