Mon, 12 / 2017 7:39 pm | helios

Dưới đây là hệ thống công thức về phần xác suất – thông kê Các công thức được trình bày ngắn gọn và dễ hiểu đồng thời hỗ trợ học sinh trong việc sử dụng máy tính casio trong phần xác suất thống kê. Loading... Bạn đọc có thể tham khảo dưới đây

Dưới đây là hệ thống công thức về phần xác suất – thông kê

Các công thức được trình bày ngắn gọn và dễ hiểu đồng thời hỗ trợ học sinh trong việc sử dụng máy tính casio trong phần xác suất thống kê.

Loading...

Bạn đọc có thể tham khảo dưới đây

Download [277.96 KB]


Bài viết cùng chuyên mục