Tue, 12 / 2015 5:38 am | helios

Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, phần II. Tổ chức Liên Hợp Quốc, giáo viên có thể sử dụng sơ đồ sau để học sinh nắm được toàn bộ kiến thức về tổ chức Liên Hợp Quốc.   Loading...       Hoàn cảnh – Từ 25 tháng 4 […]

Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, phần II. Tổ chức Liên Hợp Quốc, giáo viên có thể sử dụng sơ đồ sau để học sinh nắm được toàn bộ kiến thức về tổ chức Liên Hợp Quốc.

 

Loading...

 

 

 Hoàn cảnh

– Từ 25 tháng 4 đến 26 tháng 6 năm 1945, 50 nước họp tại Xan Phranxisco của Mỹ đã…

– Ngày 24 tháng 10 năm 1945 Hiến chương chính thức có hiệu lực.

 

Mục đích

– Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

-Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia…

 

Nguyên tắc

hoạt động

– Tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và…

–  Tôn trọng độc lập chính trị và…

– Giải quyết tranh chấp bằng …

– Không can thiệp nội bộ…

– Chung sống hòa bình…

 

Vai trò

– Là diễn đàn quốc tế vủa hợp tác,vừa đấu tranh nhằm…

– Thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực…

– Giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, khu vực…

 

Sơ đồ kiến thức về tổ chức Liên Hợp Quốc

 

          Qua sơ đồ giáo viên có thể trình bày thêm về các cơ quan chuyên môn cảu Liên Hợp Quốc. Đó cũng là những điểm trọng tâm trong phần tổ chức Liên Hợp Quốc.

         Giáo viên có thể cho học sinh xem sơ đồ và sau đó học sinh thảo luận tự rút ra kết luận về vai trò của Liên Hợp Quốc trong thế giới hiện nay.

Trong ôn tập chương hoặc ôn một giai đoạn lịch sử thì việc sử dụng sơ đồ là rất cần thiết, vì chỉ có dùng sơ đồ thì học sinh mới có thể củng cố được kiến thức cơ bản, giúp học sinh hiểu một cách sâu sắc và có hệ thống.

Bài viết cùng chuyên mục