Sun, 09 / 2018 8:08 pm | helios

Đây là một bài giảng mẫu trong cuốn sách được sử dụng để giảng dạy dành cho các thầy cô giáo tham khảo. Với thiết kế đảm bảo tính hệ thống, vững kiến thức, nhanh trắc nghiệm, lý thuyết thể hiện qua các ví dụ chọn lọc, bài tập tự luyện. Loading... Chủ đề phương […]

Đây là một bài giảng mẫu trong cuốn sách được sử dụng để giảng dạy dành cho các thầy cô giáo tham khảo.

Với thiết kế đảm bảo tính hệ thống, vững kiến thức, nhanh trắc nghiệm, lý thuyết thể hiện qua các ví dụ chọn lọc, bài tập tự luyện.

Loading...

Chủ đề phương trình lượng giác cơ bản dành cho học sinh, thầy cô tham khảo thêm tại đây.

Các dạng phương trình của hàm sin, cos, tang và một số bài toán xoay quanh công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản.

Download [456.09 KB]


Bài viết cùng chuyên mục