Wed, 01 / 2019 8:00 pm | helios

Another, other(s) và the other(s) là một trong những cụm từ nhìn gần giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng của chúng trong từng hoàn cảnh là khác nhau. Nếu không nắm rõ cách dùng thì rất dễ dẫn đến việc dùng sai, và khiến cho nghĩa của câu khác hoàn toàn. Chúng mình cùng […]

Another, other(s) và the other(s) là một trong những cụm từ nhìn gần giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng của chúng trong từng hoàn cảnh là khác nhau. Nếu không nắm rõ cách dùng thì rất dễ dẫn đến việc dùng sai, và khiến cho nghĩa của câu khác hoàn toàn. Chúng mình cùng tìm hiểu cách dùng của chúng ở bảng sau nhé.

 

Download [381.46 KB]

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục