Môn khoa học xã hội

Những quan sát về quang cảnh và cung cách sinh hoạt nói lên cách nhìn, thái độ của Lê Hữu Trác đối với cuộc sống nơi phủ chúa như thế nào?

Những quan sát về quang cảnh và cung cách sinh hoạt nói lên cách nhìn, thái độ của Lê Hữu Trác đối với cuộc sống nơi phủ chúa như thế nào?

14/01/2019 | Văn học
Phân tích những nét giống và khác nhau trong phát hiện về số phận người dân lao động, khát vọng và vẻ đẹp tâm hồn họ qua tác phẩm: Vợ nhặt của Kim Lân và Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Phân tích những nét giống và khác nhau trong phát hiện về số phận người dân lao động, khát vọng và vẻ đẹp tâm hồn họ qua tác phẩm: Vợ nhặt của Kim Lân và Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

28/12/2018 | Văn học
Phân tích hình tượng nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của tác giả Nguyễn Khải

Phân tích hình tượng nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của tác giả Nguyễn Khải

28/12/2018 | Văn học
Ý nghĩa nhan đề “Tiếng hát con tàu”

Ý nghĩa nhan đề “Tiếng hát con tàu”

23/12/2018 | Văn học
Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh

Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh

02/03/2018 | Văn học
Phương pháp ghi nhớ các chuỗi sự kiện lịch sử

Phương pháp ghi nhớ các chuỗi sự kiện lịch sử

26/12/2017 | Phương pháp ghi nhớ