Mon, 02 / 2017 10:09 am | congthuc

Bài viết này công thức sưu tầm các sơ đồ tư duy để học lịch sử lớp 12 một cách dễ nhớ, dễ hiểu và có chiều sâu Các sơ đồ tư duy về Loading... 1. Trật tự thế giới mới 2.. Trung Quốc 3. Đông Nam á 4. Ấn Độ 5. Quan hệ quốc […]

Bài viết này công thức sưu tầm các sơ đồ tư duy để học lịch sử lớp 12 một cách dễ nhớ, dễ hiểu và có chiều sâu

Các sơ đồ tư duy về

Loading...

1. Trật tự thế giới mới

2.. Trung Quốc

3. Đông Nam á

4. Ấn Độ

5. Quan hệ quốc tế…..

6. Cách mạng khoa học công nghệ và toàn cầu hoá..

Các em học sinh chỉ cần bộ sơ đò tư duy này là có theer hình dung về toàn bộ chương trình lịch sử 12.

Từ đó giúp các em ôn tập tốt cho bài thi Trắc nghiệm lịch sử lần đầu tin có trong kỳ thi THPT QUỐC GIA.

Bài viết cùng chuyên mục