Mon, 12 / 2018 9:00 am | helios

BẠn đọc tham khảo tài liệu, bài giảng hàm số nhiều biến số. File pdf này trình bày các vấn đề của hàm nhiều biến như miền xác định, giới hạn, liên tục, đạo hàm, đạo hàm riêng theo từng biến. Loading... Các bài toán về cực trị không điều kiện, cực trị có điều […]

BẠn đọc tham khảo tài liệu, bài giảng hàm số nhiều biến số.

File pdf này trình bày các vấn đề của hàm nhiều biến như miền xác định, giới hạn, liên tục, đạo hàm, đạo hàm riêng theo từng biến.

Loading...

Các bài toán về cực trị không điều kiện, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất và nhỏ nahats của hàm nhiều biến trên một miền.

Download [328.44 KB]


Bài viết cùng chuyên mục