Thu, 02 / 2018 4:14 am | helios

Đây là một bộ tài liệu khá hay của thạc sỹ Lê Văn Đoàn về toàn bộ công thức vật lý lớp 10 dành cho học sinh chuyên, học sinh khá giỏi. Các nội dung được viết chi tiết, dễ đọc, dễ tra công thức. Loading... Câu hỏi 1. Chất điểm là gì ? Câu […]

Đây là một bộ tài liệu khá hay của thạc sỹ Lê Văn Đoàn về toàn bộ công thức vật lý lớp 10 dành cho học sinh chuyên, học sinh khá giỏi.

Các nội dung được viết chi tiết, dễ đọc, dễ tra công thức.

Loading...

Câu hỏi 1. Chất điểm là gì ?
Câu hỏi 2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên một quốc lộ ?
Câu hỏi 3. Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng ?
Câu hỏi 4. Hệ tọa độ và hệ quy chiếu khác nhau ở điểm cơ bản nào ?
Câu hỏi 5. Chuyển động tịnh tiến là gì ? Lấy những thí dụ minh họa cho chuyển động tịnh tiến ?
Câu hỏi 6. Khi đu quay (trong công viên) hoạt động, bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến,
bộ phận nào quay ?
Câu hỏi 7. Quĩ đạo là gì ? Hãy ghép mỗi thành phần của mục A ứng với mỗi thành phần của mục B để
được một phát biểu đúng.

Download [7.80 MB]


Bài viết cùng chuyên mục