Tue, 04 / 2017 11:11 am | helios

Công nghệ đã giúp chúng ta giải quyết nhanh các bài toán chỉ bằng các thao tác sử dụng thanh thạo máy tính Casio. Với môn vật lý, việc sử dụng máy tính casio trong giải các bài toán cụ thể là điều khá mới mẻ. Loading... Trong tài liệu này, máy tính casio đã […]

Công nghệ đã giúp chúng ta giải quyết nhanh các bài toán chỉ bằng các thao tác sử dụng thanh thạo máy tính Casio.

Với môn vật lý, việc sử dụng máy tính casio trong giải các bài toán cụ thể là điều khá mới mẻ.

Loading...

Trong tài liệu này, máy tính casio đã được sử dụng trong khá nhiều bài toán vật lý hay.

Cách sử dụng dựa trên nguyen tác hoạt động của máy tính Casio thông thường.

Download [490.10 KB]

Bài viết cùng chuyên mục