Mon, 11 / 2015 6:15 pm | helios

congthuc.edu.vn giới thiệu kiến thức hệ thức lượng trong tam giác : 1. Định lý sin Loading... 2. Định lý côsin, Tính độ dài đường trung tuyến 3. Công thức tính diện tích tam giác . I. Định lý sin :         Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, […]

congthuc.edu.vn giới thiệu kiến thức hệ thức lượng trong tam giác :

1. Định lý sin

Loading...

2. Định lý côsin, Tính độ dài đường trung tuyến

3. Công thức tính diện tích tam giác .

I. Định lý sin :

        Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp, ta có :  

   1                                     Capture

II. Định lý côsin :

      Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c có :

2

        Hệ quả : hệ quả

II. Độ dài đường trung tuyến :

      Cho tam giác ABC với AB = c, BC = a, CA = b. Gọi ma, mb và mc lần lượt là đ dài các đường trung tuyến v t các đnh A, B và C . Ta có :

3tt

IV.  Công thức tính diện tích tam giác :

       Cho tam giác ABC vi AB = c, BC = a, CA = b. Kí hiệu ha, hb và hc  lần lượt là các đường cao vẽ từ A, B và C.

       Gi R và r ln lượt là bán kính đường tròn ngoi tiếp, ni tiếp và 5   là na chu vi tam giác đó.

Din tích S ca tam giác ABC được tính theo mt trong các công thc sau :

4

dien tiiXem thêm: Tổng hợp kiến thức toán lớp 9

Bài viết cùng chuyên mục