Đề thi

Đề thi học kì và đáp án chi tiết môn toán 7 năm 2017-2018 của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Đề thi học kì và đáp án chi tiết môn toán 7 năm 2017-2018 của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

02/12/2018 | Đề thi học kỳ
Đề thi học kỳ 1 và đáp án chi tiết môn toán lớp 6 năm 2017-2018 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Đề thi học kỳ 1 và đáp án chi tiết môn toán lớp 6 năm 2017-2018 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

02/12/2018 | Đề thi học kỳ
Công bố đề thi minh họa vào lớp 10 của SGD và đào tạo Hà Nội năm học 2018-2019

Công bố đề thi minh họa vào lớp 10 của SGD và đào tạo Hà Nội năm học 2018-2019

31/10/2018 | Đề thi vào lớp 10
Đề ôn luyện toán IMC dành cho học sinh lớp 5

Đề ôn luyện toán IMC dành cho học sinh lớp 5

20/07/2018 | Đề thi vào lớp 6
Đề học kỳ 1 toán lớp 7 và đáp án chi tiết

Đề học kỳ 1 toán lớp 7 và đáp án chi tiết

08/07/2018 | Đề thi học kỳ
Toàn bộ đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia 2018 của BGD và Đào tạo

Toàn bộ đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia 2018 của BGD và Đào tạo

27/06/2018 | Đề thi THPT quốc gia
Đề thi thử lần 3 THPT Quốc gia chuyên ĐH Vinh 2018 các môn

Đề thi thử lần 3 THPT Quốc gia chuyên ĐH Vinh 2018 các môn

19/06/2018 | Đề thi THPT quốc gia