Sat, 03 / 2019 12:23 am | helios

SGD Hà Nội vừa tổ chức đợt thi thử THPT Quốc gia trên địa bàn HN năm 2019 cho tất cả các trường THPT Đề với chất lượng tốt, phân loại các mức độ nhận thức sâu sắc, có khả năng đánh giá được học sinh trước khì thi thpt quốc  gia năm nay. Loading... Đề […]

SGD Hà Nội vừa tổ chức đợt thi thử THPT Quốc gia trên địa bàn HN năm 2019 cho tất cả các trường THPT

Đề với chất lượng tốt, phân loại các mức độ nhận thức sâu sắc, có khả năng đánh giá được học sinh trước khì thi thpt quốc  gia năm nay.

Loading...

Đề môn toán, đáp án đã được công bố, bạn đọc tham khảo thêm tại đây.

Download [4.35 MB]


Bài viết cùng chuyên mục