Sun, 03 / 2019 8:02 pm | helios

Bạn đọc tham khảo đề thi thử vào lớp 10 của một số trường, trung tâm trên địa bàn HN và TP HCM như THPT Chuyên hà nội Ams, trung học phổ thông lương thế vinh, TT BDVH EUDFLY….. Đề có nhiều nội dung hay và khó, các bạn có thể download về tham khảo […]

Bạn đọc tham khảo đề thi thử vào lớp 10 của một số trường, trung tâm trên địa bàn HN và TP HCM như THPT Chuyên hà nội Ams, trung học phổ thông lương thế vinh, TT BDVH EUDFLY…..

Đề có nhiều nội dung hay và khó, các bạn có thể download về tham khảo thêm.

Loading...

Download [781.17 KB]


Bài viết cùng chuyên mục