Sat, 04 / 2019 9:41 am | helios

Công thức giới thiệu đến các em học sinh 2 đề thi thử vào lớp 10 môn toán của trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Đề thi khá hay, nhiều câu có cach làm độc đáo, thử sức với đề thi đó tại link dưới đây. Loading...

Công thức giới thiệu đến các em học sinh 2 đề thi thử vào lớp 10 môn toán của trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Đề thi khá hay, nhiều câu có cach làm độc đáo, thử sức với đề thi đó tại link dưới đây.

Loading...

Download [123.26 KB]


Bài viết cùng chuyên mục