Sat, 04 / 2018 12:28 am | helios

Đề thi môn tiếng việt. Phần tự luận: Loading...   Câu 1:   Gạch dưới các chữ viết sai chính tả ch hay tr và viết lại cho đúng vào chỗ trống ở dưới : Trưa đến chưa mà trời đã nắng trang trang. ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 2: Xếp các từ sau thành 2 nhóm: Giản dị, […]

Đề thi môn tiếng việt.

Phần tự luận:

Loading...

 

Câu 1:   Gạch dưới các chữ viết sai chính tả ch hay tr và viết lại cho đúng vào chỗ trống ở dưới :

Trưa đến chưa mà trời đã nắng trang trang.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Xếp các từ sau thành 2 nhóm:

Giản dị, sáng ngời, tài giỏi, bạc phơ, cao cao, sáng suốt, lỗi lạc, hiền từ.

Nhóm 1: Từ chỉ đặc điểm hình dáng của Bác Hồ:

Nhóm 2: Từ chỉ tính nết phẩm chất của Bác Hồ:

Câu 3: Trong bài : “Ngày hôm qua đâu rồi? ” ( Tiếng Việt 2 ,tập 1 ) của nhà thơ Bế Kiến Quốc có đoạn :

-Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn…

Qua đoạn thơ trên, tác giả muốn nói với em điều gì đẹp đẽ và có ý nghĩa trong cuộc sống?

Câu 4: “ Gia đình là tổ ấm của em.” Hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảg 5 – 6  câu kể về một buổi sum họp trong gia đình em.

Chi tiết đề thi đáp án có tại file dưới đây

Download [40.50 KB]


Bài viết cùng chuyên mục