Sun, 05 / 2017 9:42 pm | helios

Bài 3: Pasty có một số hạt. bạn ấy cho em gái 10 hạt. Sau đó cho bạn thân của mình 8 hạt nữa. Pasty còn lại 7 hạt. Hỏi lúc đầu bạn ý có bao nhiêu hạt? Bài 4: Elsa có 20 quả dâu tây. Elsa cho em gái 12 quả. Sau đó Elsa […]

Bài 3: Pasty có một số hạt. bạn ấy cho em gái 10 hạt. Sau đó cho bạn thân của mình 8 hạt nữa. Pasty còn lại 7 hạt. Hỏi lúc đầu bạn ý có bao nhiêu hạt?

Bài 4: Elsa có 20 quả dâu tây. Elsa cho em gái 12 quả. Sau đó Elsa được mẹ cho thêm 5 quả nữa. Hỏi bây giờ Elsa có bao nhiêu quả dâu tây?

Loading...

Bài 5: Tính nhanh các phép tính sau

a. 17 + 15 +13 -7 -5- 3 =?

b. 15+24+25+26=?

Bài 6: Tìm số còn thiếu trong các dãy số có quy luật sau

Download [385.61 KB]

Bài viết cùng chuyên mục