Sat, 04 / 2019 7:05 pm | helios

Đề thi học kỳ 2 của SGD và đào tạo Nam Định năm 2018. Đề gồm 2 phần. Loading... Phần 1. Gồm  8 câu trắc nghiệm. Phần 2. Gồm 4 câu tự luận với các vấn dề tương tự như trong phần TN. Bạn đọc download về thử sức tại đây.

Đề thi học kỳ 2 của SGD và đào tạo Nam Định năm 2018.

Đề gồm 2 phần.

Loading...

Phần 1. Gồm  8 câu trắc nghiệm.

Phần 2. Gồm 4 câu tự luận với các vấn dề tương tự như trong phần TN.

Bạn đọc download về thử sức tại đây.

Download [247.00 KB]


Bài viết cùng chuyên mục