Sat, 04 / 2019 6:55 pm | helios

Bạn đọc tham khảo đề học kì 2 môn toán THPT Chu Văn An Hà Nội năm 2018. Đề thi chỉ gồm các nội dung tự luận với các chủ đề về bất phương trình, tam thức bậc 2, pt, hpt, bpt vô tỷ. Loading... Các dạng bài hình tọa độ oxy.

Bạn đọc tham khảo đề học kì 2 môn toán THPT Chu Văn An Hà Nội năm 2018.

Đề thi chỉ gồm các nội dung tự luận với các chủ đề về bất phương trình, tam thức bậc 2, pt, hpt, bpt vô tỷ.

Loading...

Các dạng bài hình tọa độ oxy.

Download [201.19 KB]


Bài viết cùng chuyên mục