Sun, 12 / 2018 7:54 pm | helios

Bạn đọc tham khảo đề thi học kỳ toán 6 và lời giải chi tiết năm học 2017-2018 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tại đây. Bài 3 (2 điểm). Loading... Số học sinh khối THCS của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tham gia thi nghi thức đội trong khoảng từ 800 […]

Bạn đọc tham khảo đề thi học kỳ toán 6 và lời giải chi tiết năm học 2017-2018 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tại đây.

Bài 3 (2 điểm).

Loading...

Số học sinh khối THCS của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tham gia thi nghi thức đội trong khoảng từ 800 đến 1000 em, được xếp thành các hàng. Nếu xếp mỗi hàng 20 thì dư 9 em; nếu xếp mỗi hàng 30 thì thiếu 21 em; nếu xếp mỗi hàng 35 thì thiếu 26 em. Hỏi tất cả có bao nhiêu em dự thi nghi thức đội?

Download [577.35 KB]


Bài viết cùng chuyên mục