Wed, 12 / 2017 3:11 am | helios

Bạn đọc thử sức với đề thi học kỳ 1 toán 12 của THPT chuyên NN -ĐHQG Hà Nội năm 2017-2018. Đề với nhiêu câu có nội dung hay, lạ và phân loại trình độ khá tốt. Loading... Các chủ đề hàm số, mũ logarit, thê tích, khối tròn xoay được lồng ghép với nhiều […]

Bạn đọc thử sức với đề thi học kỳ 1 toán 12 của THPT chuyên NN -ĐHQG Hà Nội năm 2017-2018.

Đề với nhiêu câu có nội dung hay, lạ và phân loại trình độ khá tốt.

Loading...

Các chủ đề hàm số, mũ logarit, thê tích, khối tròn xoay được lồng ghép với nhiều bài toán thực tế.

Bài viết cùng chuyên mục