Wed, 02 / 2016 8:08 pm | helios

Bạn đọc tham khảo đáp án của đề thi môn toán trường Lương Thế Vinh năm học 2016 lần thứ nhất tại đây. Đáp án trình bày chi tiết cấu trúc, thang điểm từng bài. Những cách giải đúng khác đáp án đều được tính điểm tối đa. Loading...  

Bạn đọc tham khảo đáp án của đề thi môn toán trường Lương Thế Vinh năm học 2016 lần thứ nhất tại đây.

Đáp án trình bày chi tiết cấu trúc, thang điểm từng bài. Những cách giải đúng khác đáp án đều được tính điểm tối đa.

Loading...

12669596_1118885248130360_2603552561755119514_n

12647276_1118885304797021_8158760071959406576_n

12647205_1118885341463684_6587797714739424502_n

12642570_1118885284797023_1934553247460823630_n

 

12592660_1118885261463692_4135888040956795478_n

Bài viết cùng chuyên mục