Thu, 09 / 2017 4:39 am | helios

1. TỪ HÓA + Các chất khi đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ được gọi là bị từ hóa. Loading... + Chỉ có một số ít chất có tính từ hóa mạnh các chất sắt từ. Đa số các chất có tính từ hóa yếu, các chất có tính từ hóa yếu gồm […]

1. TỪ HÓA

+ Các chất khi đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ được gọi là bị từ hóa.

Loading...

+ Chỉ có một số ít chất có tính từ hóa mạnh các chất sắt từ. Đa số các chất có tính từ hóa yếu, các chất có tính từ hóa yếu gồm các chất thuận từ và nghịch từ.

+ Nguyên nhân của sự từ hóa chất thuận từ và nghịch từ là do trong phân tử của các chất này có dòng điện kín.

2- CÁC CHẤT SẮT TỪ Các chất có tính từ hóa mạnh hợp thành một nhóm được gọi là các chất sắt từ : Sắt, Niken, Côban là ba chất sắt từ điển hình (thông dụng).

3- NAM CHÂM ĐIỆN. NAM CHÂM VĨNH CỬU.

ống dây có thêm lõi sắt khi cho dóng điện đi qua tạo thành nam châm điện. Nguyên nhân do lõi sắt bị từ hóa.

+ Khi ngắt dòng điện thì từ tính của lõi sắt mất rất nhanh.

+ Nếu thay lõi sắt bằng lõi thép thì khi ngắt dòng điện từ tính của lõi thép còn tồn tại rất lâu, khi đó thanh thép trở thành nam châm vĩnh cửu.

4- SẮT TỪ MỀM- SẮT TỪ CỨNG.

+ Một chất sắt từ mà từ tính của nó mất rất nhanh khi từ trường ngoài triệt tiêu được gọi là chất sắt từ mềm.

+ Một chất sắt từ mà từ tính của nó tồn tại khá lâu khi từ trường ngoài triệt tiêu được gọi là chất sắt từ cưngs.

5- HIỆN TƯỢNG TỪ TRỄ

+ khi lõi thép bị từ từ hóa bởi từ trường ngoài, khi triệt tiêu từ trường ngoài từ trường của lõi thép vẫn còn tồn tại được gọi là từ dư.

+ Khi lõi thép có từ dư, ta áp từ trường ngoài có chiều ngược với chiều của từ dư và độ lớn bằng BC thì từ trường lõi sắt triệt tiêu, khi đó BC được gọi là từ trường kháng từ.

+ Đường cong kín hay chu trình từ trễ của một chất diễn tả sự phụ thuộc của sự từ hóa (từ trường) trong chất đó vào từ trường ngoài.

6- ỨNG DỤNG CỦA CÁC CHẤT VẬT SẮT TỪ

+ Trong đời sống : Nam châm ở cửa tủ lạnh, cửa kính, quạt điện, thiết bị ghi âm, chuông điện, ống nghe, loa phát thanh,…

+ trong thực tế , kĩ thuật : rơ le điện, cần cẩu điện, máy gia tốc,…

Download [176.14 KB]

Bài viết cùng chuyên mục