Toán THPT

KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH ( lớp 10 )

KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH ( lớp 10 )

14/10/2015 | Toán THPT
Hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c (a ≠ 0)

Hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c (a ≠ 0)

13/10/2015 | Toán THPT
Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

13/10/2015 | Toán THPT