Toán Đại Học

Hàm nhiều biến số

24/12/2018 | Toán Đại Học
Giáo trình phương pháp tính cho sinh viên ngành kỹ thuật

Giáo trình phương pháp tính cho sinh viên ngành kỹ thuật

27/06/2017 | Toán Đại Học
Hạng của ma trận -định nghĩa và tính chất

Hạng của ma trận -định nghĩa và tính chất

01/04/2017 | Toán Đại Học
Các phương pháp tính định thức cấp n

Các phương pháp tính định thức cấp n

31/03/2017 | Toán Đại Học
Bài giảng định thức -Đại số tuyến tính

Bài giảng định thức -Đại số tuyến tính

31/03/2017 | Toán Đại Học
Tìm ma trận nghịch đảo bằng định lý Cayley -Haminton

Tìm ma trận nghịch đảo bằng định lý Cayley -Haminton

27/02/2016 | Toán Đại Học
Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss

Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss

16/02/2016 | Toán Đại Học
Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp phần phụ đại số

Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp phần phụ đại số

16/02/2016 | Toán Đại Học