Mon, 06 / 2018 10:17 am | helios

Đây là tổng hợp toàn bộ kiến thức vật lý ôn thi THPT QG 2018. Bài viết trình bày các kiến thức về đo lường, toán sử dụng cho lý, các vấn đề của vật lý 12 như dao động, điện xoay chiều, quang và nhiệt Loading... Bạn đọc tham khảo thêm tại đây.

Đây là tổng hợp toàn bộ kiến thức vật lý ôn thi THPT QG 2018.

Bài viết trình bày các kiến thức về đo lường, toán sử dụng cho lý, các vấn đề của vật lý 12 như dao động, điện xoay chiều, quang và nhiệt

Loading...

Bạn đọc tham khảo thêm tại đây.

Download [2.55 MB]


Bài viết cùng chuyên mục