Sat, 04 / 2019 7:20 pm | helios

Toàn bộ công thức đại số, một số tính chất hình học 9 được công thức sưu tầm trên mạng. Bạn đọc có thể download file công thức tại đây. Loading... Nội dung gồm giải hệ phương trình bậc 2, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, công thức nghiệm pt bậc 2, […]

Toàn bộ công thức đại số, một số tính chất hình học 9 được công thức sưu tầm trên mạng.

Bạn đọc có thể download file công thức tại đây.

Loading...

Nội dung gồm giải hệ phương trình bậc 2, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, công thức nghiệm pt bậc 2, xét dấu nghiệm.

Các giá trị lượng giác, công thức liên hệ cạnh, đường cao trong tam giác vuông.

Download [399.30 KB]


Bài viết cùng chuyên mục