Wed, 10 / 2018 9:20 am | helios

Nhằm giúp các em học sinh định hướng ôn tập cho kì thi vào lớp 10 năm học 2018-2019, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã công bố đề thi minh họa của tất các các môn thi trong năm học 2018-2019. Dưới đây là đề thi các môn vật lý, hóa học […]

Nhằm giúp các em học sinh định hướng ôn tập cho kì thi vào lớp 10 năm học 2018-2019, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã công bố đề thi minh họa của tất các các môn thi trong năm học 2018-2019.

Dưới đây là đề thi các môn vật lý, hóa học , sinh học, địa lý, lịch sử, tiếng anh và giáo dục công dân.

Loading...

Các đề thi dưới dạng trắc nghiệm và nội dung thuocj chương trình lớp 9.

Các em học sinh, các thầy cô tham khảo đề thi tại đây.

  1. Môn Vật Lý

2. Môn Hóa học

3. Môn Sinh học

Download [631.14 KB]

4. Môn tiếng anh

5. Môn Lịch sử

6. Môn địa lý

7. Môn giáo dục công dân

Bài viết cùng chuyên mục