Wed, 03 / 2018 8:54 pm | helios

Nội dung của chuyên đề là toàn bộ các dạng toán ôn thi cấp độ vận dụng, vận dụng cao về hàm số. Các nội dung về tính đơn điệu, cực trị hàm số, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tiệm cận, đồ thị và ứng dụng đồ thị, các bài toán vận dụng kiến […]

Nội dung của chuyên đề là toàn bộ các dạng toán ôn thi cấp độ vận dụng, vận dụng cao về hàm số.

Các nội dung về tính đơn điệu, cực trị hàm số, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tiệm cận, đồ thị và ứng dụng đồ thị, các bài toán vận dụng kiến thức hàm số để giải.

Loading...

Các câu hỏi kèm theo lời giải chi tiết, tiện ích cho việc học tập của học sinh, giúp các em có kỹ năng nhìn nhận bài toán, giải quyết nhanh một câu hỏi trắc nghiệm.

Download [1.23 MB]

 

Bài viết cùng chuyên mục