Sat, 01 / 2016 9:36 pm | helios

Nhằm giúp các em học sinh lớp 8-9 học phần hoá học trung học cơ sở, congthuc.edu.vn sưu tầm các phương pháp cân bằng phản ứng hoá học để giúp cho các em học sinh có thể dễ dàng cân bằng một số phản ứng hoá học bằng một số kỹ thuật khác nhau. Giúp […]

Nhằm giúp các em học sinh lớp 8-9 học phần hoá học trung học cơ sở, congthuc.edu.vn sưu tầm các phương pháp cân bằng phản ứng hoá học để giúp cho các em học sinh có thể dễ dàng cân bằng một số phản ứng hoá học bằng một số kỹ thuật khác nhau. Giúp các em tự tin hơn.

Trong dạng này chúng ta sẽ học phương pháp cân bằng phản ứng hoá học dựa vào nguyên tố trung tâm.

Loading...

Screen Shot 2016-01-31 at 11.25.30 AM

Screen Shot 2016-01-31 at 11.25.50 AM

Bài viết cùng chuyên mục