Sun, 08 / 2018 1:44 am | helios

Nhằm giúp các em học sinh tổng hợp các dạng bài toán rút gọn vào 10, congthuc.edu.vn giới thiệu đến cá em phiếu học tập dành cho các bạn ôn thi vào 10, các thầy cô giáo. Các bài toán biểu thức nguyên, so sánh giá trị, giá trj min, max, tìm tham số m, […]

Nhằm giúp các em học sinh tổng hợp các dạng bài toán rút gọn vào 10, congthuc.edu.vn giới thiệu đến cá em phiếu học tập dành cho các bạn ôn thi vào 10, các thầy cô giáo.

Các bài toán biểu thức nguyên, so sánh giá trị, giá trj min, max, tìm tham số m, tính giá trj của biểu thức.

Loading...

Download [345.77 KB]


Bài viết cùng chuyên mục