Sun, 12 / 2021 5:22 am | helios

Công thức giới thiệu đến các em toàn bộ các công thức liên quan đến con lắc lo xo trong bài viết này.  Các công thức bao gồm, phương trình dao động điều hoà, công thức liên hệ giữa biên độ giao động cực đại với vận tốc, gia tốc và các công thức tính […]

Công thức giới thiệu đến các em toàn bộ các công thức liên quan đến con lắc lo xo trong bài viết này. 

Các công thức bao gồm, phương trình dao động điều hoà, công thức liên hệ giữa biên độ giao động cực đại với vận tốc, gia tốc và các công thức tính li độ.

Loading...

Các công thức về động năng, thế năng, định luật bảo toàn động năng, định luật bảo toàn thế năng và mối liên hệ giữa động năng và thế năng trong dao động của con lắc lò xo.

Hệ thống công thức này giúp các em học sinh giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm vật lý trong bài thi vật lý thpt quốc gia 2021.

Bạn đọc tham khảo hệ thống công thức dưới đây

cac-cong-thuc-ve-con-lac-lo-xo cac-cong-thuc-ve-con-lac-lo-xo-1 cac-cong-thuc-ve-con-lac-lo-xo-2

Xem thêm: Cấu trúc đề thi lý thpt quốc gia 2021

Bài viết cùng chuyên mục