Mon, 09 / 2019 6:05 pm | helios

Đây là một file tổng hợp toàn bộ các bài toán rút gọn trong đề thi vào 10 các trường của Hà Nội, chuyên ĐHSP và chuyên ngữ trước đây. Tài liệu tham khảo rất cần thi cho các bạn ôn thi chương 1 đại số 9. Loading... Các bài toán được tổng hợp từ […]

Đây là một file tổng hợp toàn bộ các bài toán rút gọn trong đề thi vào 10 các trường của Hà Nội, chuyên ĐHSP và chuyên ngữ trước đây.

Tài liệu tham khảo rất cần thi cho các bạn ôn thi chương 1 đại số 9.

Loading...

Các bài toán được tổng hợp từ nhiều đề thi thật trước đây. Mời thầy cô, các em học sinh cùng tham khảo tại đây.

Download [750.37 KB]


Bài viết cùng chuyên mục