Sun, 08 / 2017 8:53 pm | helios

Đây là một chuyên đề tổng hợp về các bài toán tổ hợp được sưu tầm trên internet. Các chủ đề về hình học tổ hợp, lý thuyết trò chơi, ô bàn cờ, biểu đồ ven, logic,… Loading... Ví dụ 1. Trên mặt phẳng n điểm, có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu […]

Đây là một chuyên đề tổng hợp về các bài toán tổ hợp được sưu tầm trên internet.

Các chủ đề về hình học tổ hợp, lý thuyết trò chơi, ô bàn cờ, biểu đồ ven, logic,…

Loading...

Ví dụ 1. Trên mặt phẳng n điểm, có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng nối các đỉnh với nhau? làm với n = 5, 6, 10.

Ví dụ 2. Hai người chơi. Người thứ nhất nói số 1, người thứ 2 nói số 2, sau đó hai người thay đổi nhau nói 1 số lớn hơn số vừa nói ít nhất 1 đơn vị nhưng không vượt quá 2 lần số đó. Người thắng là người nói số 100 trước nhất. Có chiến lược để ai đó luôn thắng trận không?

 


 

Bài viết cùng chuyên mục