Mon, 03 / 2017 8:48 pm | helios

Để giúp các em 12 có thể ôn tập tốt môn lịch sử, congthuc.edu.vn sưu tầm một số các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử để giúp các em ôn thi tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới đây. Dưới đây là một số câu hỏi trong bộ đề thi Loading... […]

Để giúp các em 12 có thể ôn tập tốt môn lịch sử, congthuc.edu.vn sưu tầm một số các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử để giúp các em ôn thi tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới đây.

Dưới đây là một số câu hỏi trong bộ đề thi

Loading...

Câu 192: “Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là con đường bạo lực”. Câu nói trên được nêu ra trong hội nghị nào?

A. Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (01-1959).

B. Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (7-1973)..

C. Hội nghị Bộ Chính trị (30-9 đến 7-10-1973).

D. Hội nghị Bộ chính trị mở rộng (18-12-1974 đến 8-01-1975).

Câu 193: Với chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

A. Giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.

B. Tiến hành tổng công kích- tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm1976.

C. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuốI 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

D. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), nhưng nhận định kể cả năm 1975là thời cơ và chỉ thị rõ: ”Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”..

Câu 194: Ý nghiã lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là?

A. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miềm Nam.

B. Tinh thần địch hốt hoảng mất khả năng chiến đấu.

C. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ củ chuyển sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

D. Là thắng lợi lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Bài viết cùng chuyên mục