Wed, 01 / 2019 9:25 pm | helios

Trong tiếng Anh, động từ ở các thì khác nhau sẽ được chia theo quy tắc đổi đuôi. Tuy nhiên, có những từ không tuân theo những quy tắc đó, bắt buộc người học phải ghi nhớ để sử dụng cho thật chính xác. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết các dạng của […]

Trong tiếng Anh, động từ ở các thì khác nhau sẽ được chia theo quy tắc đổi đuôi. Tuy nhiên, có những từ không tuân theo những quy tắc đó, bắt buộc người học phải ghi nhớ để sử dụng cho thật chính xác. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết các dạng của hơn 100 động từ phổ biến trong Tiếng Anh.

Download [407.89 KB]

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục