Wed, 11 / 2016 9:49 am | congthuc

Công thức sưu tầm các dạng bài tập trắc nghiệm về giải tích lớp 12 với các nội dung về mũ, logarit, số phức, tích phân. Các bài tập được phân dạng thành các dạng toán nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Loading... Hy vọng đây là tài liệu bổ ích […]

Công thức sưu tầm các dạng bài tập trắc nghiệm về giải tích lớp 12 với các nội dung về mũ, logarit, số phức, tích phân.

Các bài tập được phân dạng thành các dạng toán nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Loading...

Hy vọng đây là tài liệu bổ ích cho các bạn học sinh lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn toán.

I. Câu hỏi nhận biết

Câu 1:  Chọn đáp án đúng, cho , khi đó

            A. m > n                     B. m < n                      C. m = n                      D. m > n khi a > 1

Đáp án D, tính chất của lũy thừa

Câu 2:  Chọn đáp án đúng, cho , khi đó

            A. m > n                     B. m < n khi a < 1      C. m = n                      D. m > n khi a < 1

Đáp án B, tính chất của lũy thừa

Câu 3: Cho pa > pb. Kết luận nào sau đây là đúng?

            A. a < b                     B. a > b                      C. a + b = 0                D. a.b = 1

Đáp án B, tính chất của lũy thừa,

Download [1.36 MB]

Bài viết cùng chuyên mục