Sun, 01 / 2015 6:12 pm | helios

  Bao nhiêu lâu rồi thì có sao đâu Loading... Nay ban thông tư sao mà mỏi mệt Xưa ông ba mươi dân tình sợ sệt Vào đến thông tư, chẳng muốn đi làm Lời nào của ta, lời nào của bạn Lời nào cọp pi, lời nào tự soạn, mỏi tay Trường vào nghỉ trưa […]

 

Bao nhiêu lâu rồi thì có sao đâu

Nay ban thông tư sao mà mỏi mệt

Loading...

Xưa ông ba mươi dân tình sợ sệt

Vào đến thông tư, chẳng muốn đi làm

Lời nào của ta, lời nào của bạn

Lời nào cọp pi, lời nào tự soạn, mỏi tay

Trường vào nghỉ trưa thì mình ngồi lại

Làm việc thật lâu nhưng không được nhiều khó thay

Thông tư trên đầu, sổ sách trên vai

Đôi tay ta đây đã dần chai sạn

Ghi mau cho xong, thôi thì tàm tạm

Liệu có ai xem mọi thứ trong này?

Thông tư ban hành mục đích hay ghê

Nhưng trong khi trên đưa vào thực hiên  

Trăm khâu chưa xong không còn hiệu nghiệm

Chạy hết năm nay, chẳng biết như nào

Nào là đổi thay, nào là giảm tải

Lời thì thật hay làm toàn ngược lại, trời ơi

Từng lời của ta thì là cỏ dại

Từng lời bề trên nghe xong thì lại…đóng luôn

Bao nhiêu năm rồi cải cách vô biên

Nhưng do đâu chưa mang về thành quả?

Trong khi thêm bao nhiêu là hậu quả

Liệu có ai kia nhận trách nhiệm về

Bài viết cùng chuyên mục