Wed, 10 / 2017 12:20 am | helios

Bài giảng này được thiết kế theo cấu trúc của một bài giảng dành cho giáo viên giảng dạy trên lớp, 1, Tóm tắt lý thuyết Loading... 2. Hoạt động trên lớp Khởi động Giáo viên hướng dẫn học sinh Học sinh tự luyện 3. Bài tập về nhà Bài tập trắc nghiệm Bài tập […]

Bài giảng này được thiết kế theo cấu trúc của một bài giảng dành cho giáo viên giảng dạy trên lớp,

1, Tóm tắt lý thuyết

Loading...

2. Hoạt động trên lớp

Khởi động

Giáo viên hướng dẫn học sinh

Học sinh tự luyện

3. Bài tập về nhà

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

 

Bài viết cùng chuyên mục