Thu, 01 / 2019 8:55 pm | helios

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, do đó sẽ có những khác biệt giữa Tiếng Anh gốc tại nước Anh và Tiếng Anh đã được biến thể tại các nước. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt giữa Anh Anh và Anh Mỹ của […]

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, do đó sẽ có những khác biệt giữa Tiếng Anh gốc tại nước Anh và Tiếng Anh đã được biến thể tại các nước. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt giữa Anh Anh và Anh Mỹ của một số từ thường được sử dụng trong cuộc sống thường nhật tại bảng sau nhé.

Download [221.92 KB]

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục