Home / Giải đáp bài tập / Tuyển tập các đề thi toán lớp 5 file word

Tuyển tập các đề thi toán lớp 5 file word

Bộ đề luyện thi rất tốt cho học sinh lớp 5 chuẩn bị thi học kỳ.

Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng:

a) Hình tròn có đường kính 7/8 m thì chu vi của hình đó là:

A. 2,7475cm         B. 27,475cm                    C. 2,7475m           D. 0,27475m

b) Hình tròn có đường kính 8cm thì nửa chu vi của nó là:

A. 25,12cm             B. 12,56cm                            C. 33,12cm             D. 20,56cm

Bài tập 2:  Đường kính của một bánh xe đạp là 0,52m.

a) Tính chu vi của bánh xe đó?

b) Chiếc xe đó sẽ đi được bao nhiêu m nếu bánh xe lăn trên mặt đất 50 vòng, 80 vòng, 300 vòng? 

Loading...

Check Also

logo_edus

Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân Peptit và protein

Trong các loại aminoaxit thì chỉ có loại α-amino axit mới là đơn phân cấu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *