Home / Giải đáp bài tập / Tuyển tập các đề thi toán lớp 5 file word

Tuyển tập các đề thi toán lớp 5 file word

Bộ đề luyện thi rất tốt cho học sinh lớp 5 chuẩn bị thi học kỳ.

Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng:

a) Hình tròn có đường kính 7/8 m thì chu vi của hình đó là:

A. 2,7475cm         B. 27,475cm                    C. 2,7475m           D. 0,27475m

b) Hình tròn có đường kính 8cm thì nửa chu vi của nó là:

A. 25,12cm             B. 12,56cm                            C. 33,12cm             D. 20,56cm

Bài tập 2:  Đường kính của một bánh xe đạp là 0,52m.

a) Tính chu vi của bánh xe đó?

b) Chiếc xe đó sẽ đi được bao nhiêu m nếu bánh xe lăn trên mặt đất 50 vòng, 80 vòng, 300 vòng? 

Loading...

Check Also

Phương pháp giải nhanh dạng bài toán điện phân

2.2. Nội dung 2.2.1. Lí thuyết 2.2.1.1. Định nghĩa: Điện phân là quá trình oxi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *