Home / Tiếng anh / Sơ đồ tư duy học từ vựng tiếng anh quản lý thời gian

Sơ đồ tư duy học từ vựng tiếng anh quản lý thời gian

Với sơ đồ này, bạn đọc sẽ được học các từ vựng về thời gian, về các phạm trù liên quan đến thời gian.

Các cụm từ về giao tiếp, về thời gian hiện tại, về kế hoạch hành động.

Loading...

Ban-do-tu-duy-011

Loading...

Check Also

Thì hiện tại tiếp diễn và cách dùng

Bài 1: PRESENT CONTINUOUS ( HIỆN TẠI TIẾP DIỄN )   A. Chúng ta xem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *