Home / Công thức Toán học / Trắc nghiệm hình học không gian lớp 12 đầy đủ các dạng bài tập

Trắc nghiệm hình học không gian lớp 12 đầy đủ các dạng bài tập

Bạn đọc download hệ thống bài tập trắc nghiệm về chủ đề thể tích và các dạng toán liên quan về khối chóp, khối lăng trụ do thầy Trung giáo viên trung tâm luyện thi EDUFLY biên soạn đầy đủ tại đây.

Câu 1 : Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ biết khối nón có đáy ngoại tiếp ABCD và có đỉnh thuộc (A’B’C’) có diện tích xung quanh là  

Loading...

A.                        B.                 C.                       D. 

Câu 2 : Thể tích khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ biết thể tích khối nón có đáy nội tiếp ABCD và có đỉnh thuộc (A’B’C’) có 

A.                        B.                 C.                       D. 

Loading...

Check Also

Bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton lớp 11

Đây là file bài tập trắc nghiệm các dạng liên quan đến chủ đề nhị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *