Home / Tiếng anh / Topic: The house where I’m living

Topic: The house where I’m living

Bài luận dưới đây là giới thiệu về ngôi nhà nơi tôi đang ở. Bài luận tiếng anh này giới thiệu về thiết kế của ngôi nhà và cách bài trí trong ngôi nhà.

Dưới đây là bài luận mẫu tiếng anh để các em học sinh tham khảo.

Loading...

Screen Shot 2016-06-17 at 11.39.13 CH

Loading...

Check Also

Ban-do-tu-duy-011

Bài học tiếng anh về danh từ, dạng từ và bài đọc

Bài học trình bày những vẫn đề về danh từ trong tiếng anh, khái niệm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *