Home / Công thức Toán học / Tổng và hiệu 2 véc tơ và các dạng bài tập

Tổng và hiệu 2 véc tơ và các dạng bài tập

Dưới đây là một file tài liệu dạy học tại trung tâm BDVH edufly.

Tài liệu về véc tơ dành cho hs lớp 10 với các chủ đề dành cho học sinh đại trà, khá có thể tham khảo/

Loading...

Đặc biệt tài liệu cũng tốt cho các thầy cô sử dụng để giảng dạy trên lớp.

Loading...

Check Also

Véc tơ trong không gian hình học lớp 11

Đây là một bài giảng Demo của cuốn sách ÔN THI THEO CHỦ ĐỀ HÌNH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *