Home / Công thức Toán học / Tổng và hiệu 2 véc tơ và các dạng bài tập

Tổng và hiệu 2 véc tơ và các dạng bài tập

Dưới đây là một file tài liệu dạy học tại trung tâm BDVH edufly.

Tài liệu về véc tơ dành cho hs lớp 10 với các chủ đề dành cho học sinh đại trà, khá có thể tham khảo/

Loading...

Đặc biệt tài liệu cũng tốt cho các thầy cô sử dụng để giảng dạy trên lớp.

Loading...

Check Also

Bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton lớp 11

Đây là file bài tập trắc nghiệm các dạng liên quan đến chủ đề nhị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *