Home / Môn khoa học tự nhiên / Tổng hợp vật lý 12 chuyên đề điện xoay chiều

Tổng hợp vật lý 12 chuyên đề điện xoay chiều

Bạn đọc tham khảo về các nội dung của chủ đề điện xoay chiều.

Công thức tổng hợp, bài tập trắc nghiệm kèm theo, các nội dung đầy đủ.

Loading...

Các chủ đề bao gồm

  1. Từ thông và suất điện động
  2. GIẢI TOÁN XC BẰNG MỐI LIÊN QUAN GIỮA DDDH VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
  3. ĐIỆN LƢỢNG QUA TIẾT DIỆN DÂY DẪN
  4. CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀu
  5. Bạn đọc download file chất lượng tại đây.
Loading...

Check Also

Bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 11

Câu 57: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là: a/ Lá nhỏ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *